MEDYCYNA ORTOPEDYCZNA WG CYRIAX’A


Z dumą możemy Państwa poinformować, iż bydgoskie Centrum Masażu i Rehabilitacji mgr Anny Makowskiej FIZJAN posiada w swojej ofercie usprawnianie wykorzystujące medycynę ortopedyczną dr. Cyriax’a. Poszczególne etapy kursu zaliczane są pod bacznym okiem Stevena De Conincka, przewodniczącego Międzynarodowej Grupy Nauczycieli Dr. Cyriax’a (ETGOM). Jest to znakomita metoda diagnozująca, niwelująca ból i poprawiająca jakość życia.

Działanie według tej metody opiera się na oglądaniu, wywiadzie, badaniu funkcjonalnym, palpacji, diagnozie, różnicowaniu diagnozy oraz na technikach leczenia zaburzeń tkanek miękkich, takich jak: masaż poprzeczny głęboki, mobilizacje, infiltracje, iniekcje, trakcje oraz manipulacje.

Odpoczynek sam w sobie nie jest zalecany. W pewnych przypadkach leczenie bez wykonywania ruchów po stronie uszkodzenia może prowadzić do powstania zrostów, chaotycznego uformowania blizn oraz pozostania szczątkowych objawów. Historia dolegliwości i obserwacja pacjenta często jest ważniejsza od samego badania klinicznego. Dobrze zebrany wywiad dostarcza nam informacji nie tylko dotyczących samego uszkodzenia, ale także osobowości pacjenta.

Badanie kliniczne metodą Cyriax’a, to badanie funkcjonalne wszystkich ruchomych części. Każda struktura lub grupa struktur testowane są w określony sposób, a pacjent zgłasza efekt testu na podstawie odczuwanych dolegliwości. Wykonujemy testy bierne, oporowe oraz w razie wątpliwości testy uzupełniające. I tak np., jeżeli podczas badania odnajdziemy wzorzec torebkowy (połączenie bólu, ograniczenia ruchu oraz czucia końcowego charakterystyczny dla danego stawu) wiemy, że mamy do czynienia ze zwyrodnieniem lub zapaleniem stawu. Po badaniu klinicznym konieczna może być palpacja, pod warunkiem że badana struktura leży w zasięgu tego badania. Niemniej ważne jest czucie końcowe, gdyż każdy ruch w ciele ludzkim kończy się w określony sposób. Wyróżniamy prawidłowe oraz patologiczne czucie końcowe. Poszukujemy go na końcu zakresu ruchu z minimalną siłą.

Medycyna ortopedyczna wg. dr Cyriax’a to znakomite narzędzie diagnozujące. Dzięki niej jeden z głównych celów programu rehabilitacji stał się dość łatwy do osiągnięcia.

Więcej