REHABILITACJA


W Centrum Masażu i Rehabilitacji FIZJAN, oferujemy Państwo szeroki zakres usług rehabilitacyjnych. Według definicji WHO rehabilitacja to kompleksowe postępowanie w odniesieniu     do     osób     niepełnosprawnych     fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Po II wojnie światowej rehabilitacja została uznana za integralną fazę procesu terapeutycznego zaraz po diagnozie i leczeniu. W Polsce idea rehabilitacji opiera się na czterech głównych zasadach: powszechności, kompleksowości, wczesności i ciągłości.

    Rehabilitacja medyczna zawiera w sobie:

    • kinezyterapię (leczenie ruchem)
    • fizykoterapię
    • masaż leczniczy