KINEZYTERAPIA


W Centrum Masażu i Rehabilitacji FIZJAN, w Bydgoszczy na Osowej Górze, mogą Państwo skorzystać z rehabilitacji ruchem- kinezyterapii.

To najważniejsza gałąź rehabilitacji polegająca na leczeniu ruchem. „Jako środek leczniczy ma zdolność oddziaływania na wszystkie narządy naszego organizmu. Głównym wskazaniem do zastosowania ruchu jako środka leczniczego jest stwierdzenie upośledzenia sprawności fizycznej jednostki […] W całokształcie procesu rehabilitacyjnego chorego kinezyterapia jest zazwyczaj tą fazą usprawniania, która przez przywrócenie choremu sprawności fizycznej daje podstawy do dalszej rehabilitacji zawodowej i społecznej.” K. Milanowska.


Wg. I. D. Karwat i Andrzej Skwarcza wśród metod kinezyterapeutycznych wyróżniamy:

  • Metody mechaniczne, np. Cyriaxa, Kaltenborn’a- Evjenth’a - zasadniczym celem wykorzystania czynnika ruchu jest bezpośrednia i lokalna zmiana właściwości tych tkanek narządu ruchu, które są związane z zaburzeniem czynności organizmu
  • Metody neurofizjologiczne, np. PNF, NDT Bobath, IBITA Bobath, Vojty - do nauki nowych wzorców ruchowych wykorzystuje się głównie odruchy warunkowe, czego efektem jest hamowanie odruchów patologicznych i wyzwalanie reakcji fizjologicznych
  • Metody edukacyjne, np Pilatesa - oprócz powyższych dwóch czynników konieczne staję się włączenie świadomości, woli i determinacji usprawnianego


  • Więcej